Du lịch tự chọn

Du lịch cao cấp

Cho thuê xe 4 chỗ

Cho thuê xe 4 chỗ

Cho thuê xe 7 chỗ

Cho thuê xe 7 chỗ

Cho thuê xe 9 chỗ

Cho thuê xe 9 chỗ

Cho thuê xe 16 chỗ

Cho thuê xe 16 chỗ

Tour Vịnh Hạ Long bằng Tầu vỏ Gỗ (Giá bình dân)

01/ Tour 4h tham quan tuyến 1: Động Thiên Cung - Hang Đầu Gỗ


Thời gian: 01 ngày
Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Phương tiện: Ô tô - Tầu vỏ Gỗ
Giá tour: 650.000 VND/khách
(Chất lượng tour giá rẻ)

 
    Tour 01
ngày tham quan vịnh Hạ Long trên được biết đến rộng rãi như là một dịch vụ giải trí hàng đầu cho Quý khách ở Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong ngành Du lịch, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch. Giờ đây chúng tôi mang lại cho Quý khách được chiêm ngưỡng một phần đặc biệt nhất tuyệt tác của di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Chi tiết...

 
 

02/ Tour 6h tuyến 1: Động Thiên Cung - Hang Đầu Gỗ - Hang Luồn


Thời gian: 01 ngày

Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Phương tiện: Ô tô - Tầu vỏ Gỗ
Giá tour: 750.000 VND/khách
(Chất lượng tour giá rẻ)

   Tour 01 ngày tham quan vịnh Hạ Long trên được biết đến rộng rãi như là một dịch vụ giải trí hàng đầu cho Quý khách ở Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong ngành Du lịch, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch. Giờ đây chúng tôi mang lại cho Quý khách được chiêm ngưỡng một phần đặc biệt nhất tuyệt tác của di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Chi tiết...

 
 

03/ Tour 8h tuyến 1: Động Thiên Cung - Đảo Titop - Làng chài Cửa Vạn - Hang Luồn

 Title #0

Thời gian: 01 ngày
Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Phương tiện: Ô tô - Tầu vỏ Gỗ
Giá tour: 850.000 VND/khách
(Chất lượng tour giá rẻ)

   Tour 01 ngày tham quan vịnh Hạ Long trên được biết đến rộng rãi như là một dịch vụ giải trí hàng đầu cho Quý khách ở Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong ngành Du lịch, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch. Giờ đây chúng tôi mang lại cho Quý khách được chiêm ngưỡng một phần đặc biệt nhất tuyệt tác của di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Chi tiết...

 
 

04/ Tour 4h tham quan tuyến 2: Hang Sửng Sốt - Đảo Titop

 Title #0

Thời gian: 01 ngày
Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Phương tiện: Ô tô - Tầu vỏ Gỗ
Giá tour: 650.000 VND/khách
(Chất lượng tour giá rẻ)

   Tour 01 ngày tham quan vịnh Hạ Long trên được biết đến rộng rãi như là một dịch vụ giải trí hàng đầu cho Quý khách ở Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong ngành Du lịch, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch. Giờ đây chúng tôi mang lại cho Quý khách được chiêm ngưỡng một phần đặc biệt nhất tuyệt tác của di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Chi tiết...

 
 

05/ Tour 6h tuyến 2: Hang Sửng Sốt - Đảo Titop - Hang Luồn

 Title #0

Thời gian: 01 ngày
Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Phương tiện: Ô tô - Tầu vỏ Gỗ
Giá tour: 750.000 VND/khách
(Chất lượng tour giá rẻ)

   Tour 01 ngày tham quan vịnh Hạ Long trên được biết đến rộng rãi như là một dịch vụ giải trí hàng đầu cho Quý khách ở Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong ngành Du lịch, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch. Giờ đây chúng tôi mang lại cho Quý khách được chiêm ngưỡng một phần đặc biệt nhất tuyệt tác của di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Chi tiết...

 
 

06/ Tour 8h tuyến 2: Hang Sửng Sốt - Đảo Titop - Làng chải Cửa Vạn - Hang Luồn


Title #0

Thời gian: 01 ngày
Khởi hành: Hàng ngày từ Hà Nội
Phương tiện: Ô tô - Tầu vỏ Gỗ
Giá tour: 850.000 VND/khách
(Chất lượng tour giá rẻ)

   Tour 01 ngày tham quan vịnh Hạ Long trên được biết đến rộng rãi như là một dịch vụ giải trí hàng đầu cho Quý khách ở Vịnh Hạ Long, chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong ngành Du lịch, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch. Giờ đây chúng tôi mang lại cho Quý khách được chiêm ngưỡng một phần đặc biệt nhất tuyệt tác của di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Chi tiết...